• 04.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg

Абразивни инструменти

Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 1А1
Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 1А1R
Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 12А2-45°
Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 9А3
Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 12V9-45°
Диамантени и CBN инструменти на органична свръзка - Форма 12R4
Диамантени многозърнести изравнители - Диамантен молив тип “Н“
Диамантени многозърнести изравнители - Диамантени плочки
Диамантени еднозърнести изравнители - Тип II
Диамантени еднозърнести изравнители - Тип III
Абразивни дискове с керамична свръзка