• 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Измервателни уреди

Шублер
Шублер с палец
Шублер с голям обхват и обратни челюсти
Шублер с голям обхват
Електронен микрометър
Микрометър
Зъбомер
Микрометър резбомер
Микрометър вътрешно мерене
Шублер дълбокомер
Електронен дълбокомер с кука
Шублер дълбокомер с кука
Микрометър дълбокомер
Индикатор за измерване на вътрешни канали
Индикатор вътромер
Триточков микрометър
Стойка за микрометър и пасиметър
Двурамена магнитна стойка
Трирамена магнитна стойка
Еластична магнитна стойка
Индикаторен часовник
Индикаторен часовник
Електронен индикаторен часовник