• 05.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Фрези

Фрези за шпонкови канали с цилиндрична опашка, DIN 327, Форма А - DIN 1835
Фрези за шпонкови канали с конусна опашка, DIN 326, Форма А - DIN 228
Фрези челно-цилиндрични форма А с цилиндрична опашка тип N, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични с конусна опашка тип N, DIN 845
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NR, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NF, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NR, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични форма А с цилиндрична опашка тип N, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NR, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни форма А с цилиндрична опашка тип NF, DIN 844, Форма А - DIN 1835
Фрези удължени челно-цилиндрични с конусна опашка тип N, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NR, DIN 845
Фрези удължени челно-цилиндрични високопроизводителни с конусна опашка тип NF, DIN 845
Фрези форма В с кръстосани зъби за Т-канали с конусна опашка тип N, DIN 851, Форма А - DIN 1835
Фрези ъглови форма А с цилиндрична опашка, DIN 1833, Форма А - DIN 1835
Фрези ъглови форма В с цилиндрична опашка, DIN 1833, Форма А - DIN 1835
Фрези челно-цилиндрични с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип N
Фрези челно-цилиндрични с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип H
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип NR
Фрези челно-цилиндрични високопроизводителни с надлъжен шпонков канал, DIN 1880, Тип NF
Фрези двуъглови симетрични, DIN 847
Фрези едноъглови форма А за прави канали, DIN 1823, Изпълнение R /дяснорежещи/
Фрези полукръгли вдлъбнати, DIN 855, Тип N
Фрези полукръгли изпъкнали, DIN 856, Тип N
Фрези дискови тристранни форма А с кръстосани зъби, DIN 885, Тип N
Фрези дискови тристранни форма В с прави зъби, DIN 885, Тип Н