• 01.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg

Фрези със запоени твърдосплавни пластини

Фрези челноцилиндрични дорникови, DIN 8056
Фрези за шпонкови канали с цилиндрична опашка, DIN 8027
Фрези за шпонкови канали с конусна опашка, DIN 8026
Фрези челноцилиндрични с конусна опашка, DIN 8045
Фрези челноцилиндрични с цилиндрична опашка, DIN 8044
Фрези дискови тристранни, DIN 8047