• 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg

Зъбонарезни инструменти

Фрези червячни едноходови за окончателна обработка на цилиндрични зъбни колела, DIN 8002 HSS, Изпълнение “В” с надлъжен шпонков канал, Изходен профил II DIN 3972
Фрези червячни едноходови за верижни зъбни колела, HSS, Изходенпрофил по DIN 8197
Фрези дискови за верижни зъбни колела, HSS, Профил по DIN 8198
Фрези дискови зъбонарезни, HSS, Ъгъл на изходния контур - 20º
Колела зъбодълбачни дискови с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1825 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Класове на точност А и В
Колела зъбодълбачни чашковидни с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1826 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Класове на точност А и В
Колела зъбодълбачни с конусна опашка с прави зъби за окончателна обработка, DIN 1825 HSS, Изходен профил II DIN 3972, Клас на точност В
Шевери дискови, Класове на точност А, В и С, Ъгъл на винтовата линия на зъбите β0 = 10º с ляв и десен наклон
Шевери дискови, Класове на точност А, В и С, Ъгъл на винтовата линия на зъбите β0 = 5º и 15º с ляв и десен наклон