• 01.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 02.jpg

Метчици

Метчици ръчни комплект от 2 броя за метрична ISO резба със ситна стъпка по DIN 13, Клас на точност 6Н шлифован профил, DIN 2181 - Mf
Метчици ръчни комплект от 3 броя за метрична ISO резба с нормална стъпка по DIN 13, Клас на точност 6Н шлифован профил, DIN 352 - M
Метчици ръчни комплект от 2 броя, за тръбна цилиндрична резба по DIN ISO 228 шлифован профил, DIN 5157-G
Метчици ръчни за метрична резба с нормална стъпка по DIN 13, Клас на точност: 2 /6Н/ шлифован профил, Форма А 6-8 навивки захв. конус, Форма D 4-5 навивки захв. конус, Форма C 1-2 навивки захв. конус, DIN 529 - M
Метчици машинни за тръбна цилиндрична резба по DIN ISO 228 шлифован профил, Форма А 6-8 навивки захв. конус, Форма D 4-5 навивки захв. конус, Форма C 1-2 навивки захв. конус, DIN 2284-G (BSPF)
Метчици машинни за метрична резба със ситна стъпка по DIN 13, Клас на точност: 2 /6Н/ шлифован профил, Форма А 6-8 навивки захв. конус, Форма D 4-5 навивки захв. конус, Форма C 1-2 навивки захв. конус, DIN 529 - Mf
Трапецовидна резба
BSW
BSF
UNC
UNF
NPT