• 02.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg

Зенкери

Конусни зенкери 90º с цилиндрична опашка с 3 режещи ръба, DIN 335 “C”
Конусни зенкери 90º с дълга цилиндрична опашка с 3 режещи ръба, DIN 335 “C”
Конусни зенкери 60º цилиндрична опашка с 3 режещи ръба, DIN 334
Конусни зенкери 90º с опашка морзов конус и 3 режещи ръба, DIN 335 “D”
Конусни зенкери 60º с опашка морзов конус и 3 режещи ръба, DIN 334 “D”
Конусни зенкери 90º с опашка шестостен с 3 режещи ръба
Конусни зенкери 60º с опашка шестостен с 3 режещи ръба
Конусни зенкери 90º с напречен отвор цилиндрична опашка
Конусни зенкери 60º с напречен отвор цилиндрична опашка
Зенкери със сменяеми твърдосплавни пластини